JAFA201 התחדשות רחוב יפת

TLV201-3
TLV201-1
TLV201-2
previous arrow
next arrow
TLV201-3
TLV201-1
TLV201-2
previous arrow
next arrow

הצעה תכנונית לתחרות מדיניות לרחוב יפת, יפו

בשיתוף סטודיו מיא – מיכל יוקלה אדריכלים וארכ' פאני גולדשמיט

רחוב יפת שביפו עשיר בהבדלים ובניגודים, הרחוב משקף באדריכלות ובחיי היומיום שבו את מגוון התרבויות, ההיסטוריות, והנרטיבים של עברו ואת אלו שמרכיבים אותו בהווה. קריאת המרחב שלנו מזהה את רחוב יפת ככזה שיהפוך למתווך בין העצימות המטרופולינית למקומיות היפואית שמגיעה לשיאה בשכונת עג'מי. הרחוב תוחם שלוחה של רכס הכורכר החופי, המעניקה לו את המראה האופייני של רחובות משופעים היוצאים ממנו מזרחה ומערבה, מגלים ומסתירים את עומק המרקם.

החזון שלנו לרחוב יפת מציע לראות ברחוב קולאז' רב שכבתי של הבדלים וזהויות, שיזמות, יצירתיות וחדשנות משולבים ביומיום שלו, בעודו משמר ומעצים את המגוון החברתי, ומנכיח את הערכים האדריכליים, הנרטיביים, והנופיים שלו ע"י שכבה נוספת של מוסדות, מבנים ותשתיות עכשוויות ומעודכנות הפונים למנעד רחב של ציבורים ומצבי חיים.

 

 

 

JAFA201

Main Street Renewal
competition proposal
Jaffa

יזם / עירית תל אביב יפו
מיקום / רחוב יפת, יפו
סטטוס / תחרות
שותפים / סטודיו מיא – מיכל יוקלה אדריכלים
וארכ' פאני גולדשמיט
קישור / חוברת