HFA214 התחדשות במה 3

HFA214-2w
facade-1200
facade-3-1200
facade-1200
facade-2-1200
previous arrow
next arrow
HFA214-2w
facade-1200
facade-3-1200
facade-1200
facade-2-1200
previous arrow
next arrow

הנגשה והתחדשות מבנה במה 3 – תאטרון חיפה, בשכונת הדר הכרמל
מטרות הפרויקט הן:
א. השבת הערכים האדריכליים המקוריים למבנה הברוטליסטי המבוסס על מסה תיבתית שבה ממוקם האולם הנישאת מעל חלל עמודים. הדגשת העמודים והחלל המקורה והדגשת הרציפות של המסה התיבתית תוך הסרת חלוקות מיותרות שהתווספו במהלך השנים.
ב. יצירת מוקד חזותי מובהק לבמה 3 המשקף את אופייה הנסייני והפרינג'י  ע"י שימוש בגרפיקה וצבע לואו-טק בחזית המנוגד לחזות המכובדת של כיכר התאטרון הפונה לגן בנימין ומחיצות מוארות בפנים המבנה.
ג. רצף חזותי ותפקודי בין פנים וחוץ, תוך הדגשת תפקידו של חלל העמודים כחלק מרחוב פבזנר, ויצירת רחבה המשמשת עוברי אורח וגם את באי המקום לישיבה, מנוחה ומפגש.
ד. יצירת זהות מובהקת ומובחנת לשלושת השימושים העיקריים במבנה: במה 3 של תאטרון חיפה, ספרייות פבזנר ומועדון ההגנה.
ה. הנגשת המבנה לכלל המשתמשים תוך שילוב התאמות הנגישות הנדרשות.בתי העסק הם שחקנים בחלל הרחוב ומשתתפים ביצירתו ומשפיעים על חזותו, תפקודו והאווירה שבו. מסמך המדיניות מתווה כללים והנחיות למרכיבי החזית והמדרכה הנושקת לבית העסק, על מנת לוודא שחלל הרחוב תורם לרווחת הולכי הרגל המשתמשים בו ולרווחתם של בתי העסק הפונים אליו.

HFA214

 Stage 3 Renewal
Refurbishment of a Haifa Theatre
Haifa

יזם / תאטרון חיפה
מיקום / הדר הכרמל, חיפה
סטטוס / בתהליך
קישור