HFA214 התחדשות במה 3

HFA214-2w
facade-1200
facade-3-1200
HFA214-101
HFA214-102W
HFA214-103W
HFA214-006
HFA214-001
HFA214-002
HFA214-003
HFA214-004
HFA214-005
HFA214-007
previous arrow
next arrow
HFA214-2w
facade-1200
facade-3-1200
HFA214-101
HFA214-102W
HFA214-103W
HFA214-006
HFA214-001
HFA214-002
HFA214-003
HFA214-004
HFA214-005
HFA214-007
previous arrow
next arrow

הנגשה והתחדשות מבנה במה 3 – תאטרון חיפה, בשכונת הדר הכרמל
בשנת 1923 קבע האדריכל ריכרד קאופמן בתוכניתו לשכונת הדר הכרמל אתנחתא במרכזו של רחוב פבזנר: את גן בנימין ובית העם. מחצית הרחוב מהעבר הזה ומחצית הרחוב מעברו השני.תמורות רבות חלו ברחוב במאה השנים שחלפו מאז. ועדיין, כיכר התאטרון נותרה מרחב שבו הרגיל נעצר והיומיום מוזמן אל הפואטי, אל הרחבת הדעת והדמיון אל מול החדש, האחר, והקיים.
בבואנו לחדש את מבנה במה 3 וסביבתו, בנוסף להנגשת המבנה, המשרד ביקש ליצור זהות מובחנת לשלושת המוסדות שבמבנה: במה 3 של תאטרון חיפה, ספרית פבזנר ובית ההגנה. שלושה עקרונות מרכזיים הנחו אותנו:
1. להשיב את הערכים המקוריים למבנה המודרניסטי שתכנן אדריכל שלמה גלעד בשנת 1960: תיבה אופקית הנישאת מעל חלל עמודים , כמעין הזמנה להכנס פנימה. בתכנון, הדגשנו את העמודים והחלל המקורה, את האופקיות וההמשכיות של המסה התיבתית בחזית תוך הסרת חלוקות מיותרות שהתווספו במהלך השנים.
2.הקניית נוכחות מובהקת ביום וגם בלילה לבמה 3 המשקפת את אופייה הנסייני, ויצירת חוויה מקדימה לפוטנציאל הטרנספורמטיבי שיש בתאטרון ובספרות ע"י שימוש בגרפיקה וצבע בחזית המנוגדים לחזות המכובדת של כיכר התאטרון הפונה לגן בנימין וכן שימוש במחיצות מוארות בפנים המבנה ובגופי תתאורה בתצורות דינאמיות בתוך ומחוץ המבנה.
3.יצירת רצף חזותי ותפקודי בין רחבת התיאטרון והרחוב, בין המרחב הציבורי הפתוח ובין המרחב הציבורי הבנוי. הזמנת עוברי האורח וגם באי המקום – לאתנחתא, למנוחה ולמפגש בין שונים וזרים בחלל עירוני מאפשר.
בימים האחרונים העובדים משלימים במרץ את עבודתם, ילדים סקרנים כבר מסתננים אל חלל העמודים ומביימים צילומים מול הזכוכית האדומה, שחקנים וצוותי הבמה כבר יושבים ומעשנים בשמש על המדרגות הוורודות, יותר ויותר תושבים מבקשים להכנס מחדש לספריה ובדרך משיחים אתנו על השינויים במקום.
זה הרגע, הערב, שהחזון של ניצה והפעולה האדריכלית הופכים למציאות, תכף תתחיל ההצגה, המקום חוזר להיות חלק מהיומיום של כולנו, יומיום שלרגעים שזור בפואטי ותמיד מזמין להשתהות.

HFA214

 Stage 3 Renewal
Refurbishment of a Haifa Theatre
Haifa

יזם / תאטרון חיפה
מיקום / הדר הכרמל, חיפה
סטטוס / הושלם
קישור / https://www.colbonews.co.il/culture/141879/