HFA213 מצפה הגליל

HFA213-1200
HFA213-1200-3
previous arrow
next arrow
HFA213-1200
HFA213-1200-3
previous arrow
next arrow

תכנית למתחם מגורים ועירוב שימושים. הפרויקט מציע מרחב ציבורי איכותי הכולל חזית רחוב פעילה, עצים רחבי צמרת, מערכת דרגנועים ומדרגות ציבוריים המגשרת על הפרש טופוגרפי של 27 מ', מבני ציבור, גינה ציבורית, ומעברים מגוננים רבים בזיקת הנאה להולכי רגל להשלמת רשת הולכי הרגל. התכנית תציע 350 יח"ד בשמונה מבנים בעלי חזית פעילה, מתוכם שני מבנים המיועדים לעירוב שימושים ודיור מיוחד.

HFA213

Masterplan
Mix use
Haifa

יזם / פרטי
מיקום / חיפה
סטטוס / בהפקדה