HFA201 פרקלטים PARKLETS

WhatsApp Image 2021-02-09 at 10.36.33 PM (1)
11-web
HFA201-13
HFA201-11
HFA201-12
HFA201-06
WhatsApp Image 2021-02-09 at 10.36.35 PM (8)
WhatsApp Image 2021-02-09 at 10.36.33 PM (2)
WhatsApp Image 2021-02-09 at 10.36.35 PM (4)
WhatsApp Image 2021-02-09 at 10.36.34 PM (3)
01-10052021m
previous arrow
next arrow
WhatsApp Image 2021-02-09 at 10.36.33 PM (1)
11-web
HFA201-13
HFA201-11
HFA201-12
HFA201-06
WhatsApp Image 2021-02-09 at 10.36.35 PM (8)
WhatsApp Image 2021-02-09 at 10.36.33 PM (2)
WhatsApp Image 2021-02-09 at 10.36.35 PM (4)
WhatsApp Image 2021-02-09 at 10.36.34 PM (3)
01-10052021m
previous arrow
next arrow

פרקלט [ parklet ] הוא הרחבת המדרכה לטובת איזור ישיבה  במקום חנייה מקבילה לאורך הכביש. 
הפרקלטים הופיעו בצפון אמריקה בשנת 2000 ומאז פרקלטים ציבוריים ומסחריים רווחים בערים רבות כגון סן פרנסיסקו וונקווור.
במסגרת פרויקט התחדשות מרחב שוק תלפיות בהדר, מוצעת שורה של התערבויות "רכות" במרחב, וביניהן סדרה נסיונית של "פרקלטים" המגיעים לראשונה לחיפה. ניתן לצפות בהצגת הפרקלטים באתר תובנות של עירית חיפה.[קישור], ובוידאו של מליאת מועצת העיר [קישור].

למה פרקלטים?
-גיוון אפשרויות השהייה במרחב הציבורי (פרקלט ציבורי) והרחבת אפשרויות הישיבה המסחרית (פרקלט מסחרי)
-יצירת דופן ידידותית להולכים ברחוב (במקום ללכת לאורך כלי רכב חונים ונוסעים.
-רחוב הומה יותר ומושך יותר להליכה ברגל
-שגשוג בתי העסק
-בטחון אישי גבוה יותר ברחוב (הגדלת הפיקוח החברתי)
-הזדמנות למעורבות של הציבור, התושבים ובעלי העסקים בעיצוב המרחב הלכה למעשה ויצירת צביון ייחודי מקומי והזדהות.

דרישות הפרקלט החיפני
-בטיחות
-פריק וניתן לניוד ושימוש חוזר
-עלות סבירה לבתי עסק
-עמידות ותחזוקה מעטה
-נגישות
-תאורה
-הבטחת התנועה הרצופה במדרכות ואל כניסות הבתים ובתי העסק
-הצללת הפרקלטים

 

 

HFA201

Urban Seating Room
The Haifa Parklets Pilot
Haifa

יזם / עירית חיפה
מיקום / שוק תלפיות (פיילוט)
סטטוס / תכנון