HAD13 דירה #3 בשכונת הדר

HAD15_1
HAD15_2
HAD15_3
previous arrow
next arrow
HAD15_1
HAD15_2
HAD15_3
previous arrow
next arrow

דירת קרקע חשוכה ומבוכית במפנה צפוני  בשכונת הדר נרכשה הוסבה לבית משפחה לשני הורים ושלושה ילדים. המאמץ הושקע בפתיחת החללים הציבוריים והגברת כניסת האור הטבעי לבית. תודות לסדרת שינויים זאת, החלל המרכזי מוקף נוף גינה קרוב ומשקיף לנוף האורבני האהוב של השכונה שמתאפיין במבנים בסגנון בינלאומי.על מנת לשוות לבית אופי ייחודי ומקומי נעשה שימוש שניוני בפריטים שפורקו נמהדירה המקורית כמו תריסי עץ שהפכו למדפים ודלתות ארונות קיר ואריחים שהותקו למקום חדש. הסגנון האקלקטי מדגיש ביתיות לא פורמלית וצבעונית לצד מוטיבים מההיסטוריה האדריכלית של השכונה. 

HAD13

Apartment
Hadar, Haifa

יזם / פרטי
מיקום / הדר, חיפה
סטטוס / הושלם