2307TLV התחדשות מתחם לובטקין

2307tlv-1200w
previous arrow
next arrow
2307tlv-1200w

תכנית התחדשות למתחם מגורים קיים על פי המתווה המשולב של כפר שלם, הכולל בתכנית אחת עיבוי והריסה ובנייה. הפרויקט מציע מרחב ציבורי איכותי הכולל חזית רחוב פעילה, מבני ציבור, גינה ציבורית, נטיעת עצים רהרחבת מדרכות, ומעברים מגוננים רבים בזיקת הנאה להולכי רגל להשלמת רשת השבילים ברובע. התכנית תציע 230 יחידות דיור בשלושה מבנים: רב קומות, מבנה בן 10 קומות ומבנה לאחר חיזוק ועיבוי בן 7.5 קומות.

 

2307TLV

Urban Renewal
Tel Aviv

יזם / פרטי
מיקום / תל אביב
סטטוס / בתהליך
שותפים / סטודיו מיא – מיכל יוקלה אדריכלים