ה'תש"פ - שנה חדשה בפתח

אנו מאחלות לכל שותפינו, לקוחותינו וחברינו לעשייה שנה טובה ומבורכת, שנת התחדשות ויצירה, שנה של התבוננות, הקשרות טיפוח והגנה על המקומות שלנו ועל המקומות של אחרים.
[רחוב מסדה בהדר, מתוך "חזיתות מסחריות במרקם הבנוי בחיפה" ]