פיקוח על תכנון פרויקט בבנייה בתכנון ת.מ.א.

פרויקט בבנייה במת"ם חיפה של כיתות גן בשני מפלסים בתכנון ת.מ.א. תכנון מרחב אורבני. אנו עורכות סיורי פיקוח מטעמן.